Thursday, May 27, 2010

Selamat Menyambut Hari Wesak

卫塞节又称佛陀日,也称“浴佛节”,今年落在5 月28 日,用以纪念佛教三大盛事,即教主释迦牟尼佛诞生、成道及涅槃的伟大事迹。为忆念佛恩,佛弟子喜欢趁着卫塞节到庙宇、道场顶礼膜拜佛陀,参与浴佛活动。

祈愿佛光普照,佛法常住人间,功德普皆回向十方法界,祈愿国泰民安、世界和平。

Selamat aman makmur dan salam sejahtera.

Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Wesak yang diaraikan pada tahun ini, terutamanya kepada semua rakan taulan dan para pembaca yang beragama Buddha.

Bagi penganut agama Buddha, Hari Wesak merupakan simbol kepada keamanan dan kedamaian yang merupakan asas penting dalam mencapai kesejahteraan dalam kehidupan. Dalam negara yang berbilang kaum di Malaysia, semangat dan pengertian Hari Wesak bukan sahaja dihayati oleh peganut Buddha, malah seluruh warganegara Malaysia.


Walaupun berlainan agama, bangsa dan budaya, kejayaan kita mengekalkan kesejahteraan diantara kaum selama ini merupakan satu nikmat yang diperolehi hasil daripada usaha para pemimpin dan nenek moyang kita dahulu. Dan seharusnya semangat saling hormat-menghormati dan bertolak ansur dapat diteruskan demi menjamin nikmat tersebut dapat kita wariskan kepada generasi Malaysia yang akan datang.


Akhir kata, saya berharap agar semua rakyat Malaysia dapat bersatu hati bagi mengekalkan kedamaian dan keamanan di negara yang kita cintai ini.
Satu Tekad, Satu Hasrat, Satu Semangat, Satu Malaysia.Selamat Hari Wesak

Saturday, May 1, 2010

祝自家快乐 SELAMAT MENYAMBUT HARI PEKERJA

今日是五一劳动节,除了祝打工一族的朋友们劳动节快乐,小弟也不忘祝小弟自己快乐。也是拥有老板的我,第二次庆祝劳动节,理由高高兴兴庆祝的节日,竟被一个周六所影响心情,无论如何小弟还是要祝福各位兄弟们,在短期内起薪金,步步高升。

Hari ini merupakan tahun kedua saya menyambut Hari Pekerja. Hari Sabtu hari ini telah mengurangkan perasan gembira saya semasa meraikan hari Pekerja. Sebagai pekerja, saya berharap semua pekerj a dapat menikmati keseronokan semasa bekerja, menaik gaji dan dinaikan pangkat dalam jangka masa yang paling pendek sekali.

“HAPPY LABOUR DAY”